แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 11 results.
รายงานผลการดำเนินการตามนโยาบยการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1