แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 19 results.
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567