การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Displaying 1-4 of 4 results.
การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy)
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564