โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพสตรี การทำเหรียญโปรยทาน

26 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 25 มกราคม 2567 นายจรูญ ดาราสม นายก อบต.วังตะกู กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพสตรี การทำเหรียญโปรยทาน ประจำปี พ.ศ. 2567 จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวังตะกู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินฝึกอาชีพให้แก่สมาชิกกลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลวังตะกู ณ ห้องประชุมพระราชคุณาภรณ์ (ชุณห์) องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!