ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มายืนยันสิทธิรับเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567

5 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ อบต.วังตะกู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ที่มายืนยันสิทธิรับเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567