พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

25 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 12 หน่วยงาน ในพื้นที่ตำบลวังตะกู ได้แก่
1. วัดวังตะกู โดย พระครูปลัดสาธุวัฒน์ เจ้าคณะตำบลทัพหลวง เจ้าอาวาสวัดวังตะกู
2. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู โดย นายจรูญ ดาราสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
3. เรือนจำกลางนครปฐม โดย นางเครือวรรณ์ บุญญาธนานุรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครปฐม
4. ฝ่ายปกครองตำบลวังตะกู โดย นางสาวมยุรีย์ ช่างเกวียน กำนันตำบลวังตะกู
5. โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) โดย นายบุรพบท สุขเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)
6. โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม โดย นางวรรณี เชยกีวงศ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม
7. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดย นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู โดย นางสาววิชุดา อึ๊งเจริญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.วังตะกู
9. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครปฐม โดย นายสุริยัญ มีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครปฐม
10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลวังตะกู โดย นายศิวัช ปิยะรัตนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลวังตะกู
11. สถานีตำรวจชุมชนตำบลวังตะกู โดย ร้อยตำรวจโทปิยะพันธ์ จันทร์อุตสาห์ หัวหน้าสายตรวจสถานีตำรวจชุมชนตำบลวังตะกู
12. บริษัท หลิ่ง หนัน สตีล จำกัด โดย นายเลอศักดิ์ สองอินทร์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!