ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มายืนยันสิทธิรับเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2566

2 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศ อบต.วังตะกู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ที่มายืนยันสิทธิรับเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2566