กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566

20 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู จัดกิจกรรมสัปดาห์วันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566 นำโดย นายจรูญ ดาราสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูวังตะกู และผู้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนันตำบลวังตะกูและทีมฝ่ายปกครอง ตัวแทนจิตอาสา และข้าราชการ/ลูกจ้างของ อบต.วังตะกู
โดยร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ ได้แก่ การพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรคและแมลง การตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อให้ต้นไม้สวยงามร่มรื่น รดน้ำต้นไม้ที่ปลูกในกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสวนสุขภาพส้มจีน หน้าที่ทำการ อบต.วังตะกู

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!