ประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน

7 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของกระทรวงมหาดไทย “Great food from good soil for better life awareness month” เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน กำหนดให้เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566 คือเดือนแห่งการตระหนักรู้ (Awareness Month) ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ภายใต้แนวคิด “อาหารกำเนิดจากดิน”

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!