ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่ประสบภัยพายุฤดูร้อนมาขึ้นทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ

29 เมษายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูได้แจ้งเตือนการเกิดพายุฤดูร้อน

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน- 2 พฤษภาคม 2565 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่า เมื่อคืนวันที่ 28 เมษายน 2565  ได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดผ่านตำบลวังตะกู ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร และล้มทับหลังคาบ้านเรือนที่พักอาศัยของประชาชน น้ำท่วมขังจากฝนตกลงมาในประมาณมาก

 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูจึงขอแจ้งให้ประชาชนผู้ที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว ให้มาขึ้นทะเบียนขอรับการช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

หลักฐานที่ต้องนำมา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. ภาพถ่ายแสดงความเสียหายของบ้านพักอาศัย