เรื่อนจำกลางจังหวัดนครปฐม

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ เรือนจำกลางนครปฐม เลขที่ 147 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 **ใช้สำหรับส่งธนาณัติและจดหมาย**