โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดวังตะกู

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่: อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะกู หมู่ที่ 2 ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์: 034 310 553