โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :   โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :       WATWANGTAKUSCHOOL

ที่อยู่ :        หมู่ที่   2   บ้านวังตะกู

ตำบล :      วังตะกู

อำเภอ :     เมืองนครปฐม

จังหวัด :    นครปฐม

รหัสไปรษณีย์ :         73000

โทรศัพท์ :                 034-261504

โทรสาร :   034261504

ระดับที่เปิดสอน :   อนุบาล-ประถมศึกษา

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :     พ.ศ.2463

อีเมล์ :       watwangtakuschool@hotmail.com

เว็บไซต์ :   http://https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1073180035

Facebook :            https://www.facebook.com/profile.php?id=100005544374785